Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice

Daniëlle’s Uitlaatservice

1: Entingen en gedrag

 • Uw hond dient gezond te zijn, indien dit niet het geval is meld dit dan voor 08:30 op de dag dat uw hond meegaat met Daniëlle’s Uitlaatservice.   
 • Uw hond dient aantoonbaar zijn jaarlijkse entingen (Cocktail, Weil, Parvo) te hebben gehad (u dient dit jaarlijks aan te tonen middels de stempels in het paspoort).
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen. 
 • Daniëlle’s Uitlaatservice is niet aansprakelijk indien voornoemde aandoeningen zich voordoen. 
 • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden.
 • Niet gecastreerde reuen kunnen mee, indien er gedragsproblemen ontstaan zal er overlegd worden of evt. castratie alsnog nodig is.  
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s, zulks ter beoordeling door 

Daniëlle’s Uitlaatservice. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.

 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

2: Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht.
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.
 • In los loop gebieden  zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is Daniëlle’s Uitlaatservice dan wel een van haar medewerkers niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds oplopen van trauma van uw hond.

3: Lengte wandeling en weeralarm

 • Daniëlle’s Uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.
 • Daniëlle’s Uitlaatservice loopt minimaal een uur met uw hond (mits in groepsverband en niet anders is overeengekomen).
 • Daniëlle’s Uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Bij weeralarm of extreme gladheid of extreme warmte wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

4: Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren 
 • Een afmelding binnen 24 uur voor de wandeling  wordt te allen tijde in rekening gebracht. 
 • Daniëlle’s Uitlaatservice kan uit het oogpunt van flexibiliteit besluiten om af te wijken van bovenstaande bepaling. Zulks uitsluitend ter beoordeling door Daniëlle’s Uitlaatservice.
 • U heeft te allen tijde het recht de dienstverlening te beëindigen, reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.
 • Daniëlle’s Uitlaatservice heeft te allen tijde het recht de dienstverlening per direct te beëindigen, reeds  betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.
 • Daniëlle’s Uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte
  • Prive/ familie omstandigheden
  • Weeralarm of extreme gladheid
  • Alle omstandigheden die redelijkerwijze niet te voorzien zijn / onvoorspelbaar zijn.  

5: Portretrechten

 • Als uw hond gebruikt maakt van de dienstverlening verzorgt door Daniëlle’s Uitlaatservice geeft u tevens toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (waaronder o.a. foto’s en of video’s) van uw hond voor commerciële doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit te melden bij tijdens het intakegesprek.

6: Slot Bepalingen 

 • U dient Daniëlle’s Uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent.
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.
 • Strippenkaarten worden per wandeling afgeschreven door Daniëlle’s Uitlaatservice. U wordt tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.
 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart.
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Daniëlle’s Uitlaatservice, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond. De wijze van betalen dient vooraf te worden afgestemd met Daniëlle’s Uitlaatservice.